Tag Archives: “Soi” hoạt động cho vay bất động sản của các ngân hàng

“Soi” hoạt động cho vay bất động sản của các ngân hàng

Cho vay trong lĩnh vực bất động sản ở các ngân hàng đang tăng trưởng rất nhanh, trong đó BIDV được đánh giá là hoạt động mạnh nhất với gần 23% dư nợ cho vay là bất động sản trong