Tag Archives: ‘Sang Myanmar tận dụng làn sóng đầu tư vàng từ Nhật Bản’

‘Sang Myanmar tận dụng làn sóng đầu tư vàng từ Nhật Bản’

Một trong những doanh nghiệp Việt Nam mới nhất đặt chân vào Myanmar là Công ty Cổ phần Kỹ thuật Nền móng và Công trình ngầm FECON với việc thành lập công ty liên danh FECON Rainbow, đặt trụ sở