Tag Archives: “nhiều nhà đầu tư Mỹ chọn Việt Nam”

Trung Quốc ngày càng khắt khe, “nhiều nhà đầu tư Mỹ chọn Việt Nam”

“Các doanh nghiệp cho rằng môi trường đầu tư kinh doanh ở Trung Quốc ngày càng bớt thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư nước ngoài. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp Mỹ muốn mở rộng đầu tư kinh