Tag Archives: “Miếng bánh” thị trường bán lẻ: Ngoại tăng tốc

“Miếng bánh” thị trường bán lẻ: Ngoại tăng tốc, nội vùng vẫy

hị trường bán lẻ hiện đại dự báo có nhiều tiềm năng, thu hút nhà đầu tư nhưng đây không phải “sân chơi” dễ, bằng chứng là nhiều doanh nghiệp đã ngậm ngùi rút lui khỏi cuộc chơi. Lặng lẽ