Tag Archives: “Gặp” hội nhà giàu Dubai

“Gặp” hội nhà giàu Dubai

Trong khi giá dầu giảm kỷ lục làm đau đầu giới lãnh đạo thì các cậu ấm cô chiêu vẫn tung hoành. Nhà phải có ít nhất 2 xe, mà phải là xe “xịn” Đây không phải là cung điện