Tag Archives: “để đời” của Bộ trưởng Đinh La Thăng

Những phát ngôn ấn tượng, “để đời” của Bộ trưởng Đinh La Thăng

Mạnh mẽ, quyết liệt, dứt khoát, không rào đón, không né tránh – đó là phong cách phát ngôn ấn tượng của Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng. Điều đặc biệt và ấn tượng trong phong cách phát ngôn của