Tag Archives: “Đại gia” dầu khí BP lỗ nặng nhất 20 năm

“Đại gia” dầu khí BP lỗ nặng nhất 20 năm

Tập đoàn dầu khí khổng lồ của Anh quốc BP vừa báo khoản thua lỗ cả năm tệ nhất trong 20 năm. Hãng tin CNBC cho biết, chi phí tái cơ cấu và giá dầu giảm sâu là những nguyên