Tag Archives: “Cuộc chiến” bán lẻ: Người Thái dọn chỗ bán hàng

“Cuộc chiến” bán lẻ: Người Thái dọn chỗ bán hàng

Tại sao những thương vụ có giá trị hàng trăm triệu USD của người Thái trong lĩnh vực bán lẻ có vẻ chưa dừng lại…? Vừa mua xong hệ thống Metro Cash & Carry tại VN từ người Đức, người Thái