Tag Archives: “Cửa” tăng lãi suất năm 2016 đang lớn dần?

“Cửa” tăng lãi suất năm 2016 đang lớn dần?

VDSC dự báo, nhu cầu huy động vốn sẽ tăng tốc trong năm sau. Những cơn sóng ngầm điều chỉnh lãi suất huy động gần đây là dấu hiệu đầu tiên về sự gia tăng cạnh tranh thông qua công