Tag Archives: “Cổ phần hóa gắn với niêm yết mới có hàng hóa chất lượng cho thị trường”

“Cổ phần hóa gắn với niêm yết mới có hàng hóa chất lượng cho thị trường”

Lâu nay, nhắc đến vốn, người ta hay nghĩ đến ngân hàng, nhưng vốn cho nền kinh tế còn đến từ nhiều “cửa” khác nữa. Theo PGS. TS. Trần Hoàng Ngân (ảnh), Ủy viên Ủy ban Kinh tế của Quốc