Tag Archives: bàn doanh nghiệp NN

Chính phủ chỉ đạo đẩy mạnh bán vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Chính phủ chỉ đạo tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ tái cơ cấu nền kinh tế, tập trung cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn đầu tư ngoài ngành và vốn nhà nước không cần nắm giữ