Tag Archives: bán doanh nghiệp IPO

Lập “siêu thị” bán doanh nghiệp IPO

“Siêu thị” bày bán các doanh nghiệp có kế hoạch chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) vừa đi vào vận hành tại địa chỉ:www.doanhnghiep.chinhphu.vn. Rào cản thông tin “Hãy thử hình dung, một mặt hàng sắp