Tag Archives: bán cổ phần

Đề xuất Nhà nước bán “đất vàng”, cổ phần để tăng thu ngân sách

Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI) vừa đề xuất Quốc hội và Chính phủ 5 giải pháp được cho là có thể mang lại hàng tỷ USD, trong bối cảnh ngân sách quốc gia đang