Tag Archives: bán chứng khoán chưa về tài khoản

Nhà đầu tư sẽ được bán chứng khoán chờ về tài khoản

Theo ông Nguyễn Sơn, Vụ trưởng Vụ phát triển thị trường UBCK, Dự thảo sửa đổi Thông tư 74 sẽ cho phép nhà đầu tư (NĐT) được bán chứng khoán đã mua nhưng chưa về tài khoản giao dịch. Sáng