Tag Archives: Bài toán kinh doanh nào cho khoản đầu tư 1.000 tỷ đồng tại KS Kim Liên

Bài toán kinh doanh nào cho khoản đầu tư 1.000 tỷ đồng tại KS Kim Liên?

Chi đậm 1.000 tỷ đồng để thế chân SCIC chi phối Khách sạn Kim Liên, cái khó của vị “đại gia” này là bài toán làm sao để khoản đầu tư sinh lời tương xứng với số tiền bỏ ra.