Tag Archives: Bài phát biểu tâm huyết và nhìn thẳng vào tình hình đất nước của Bộ trưởng

Bài phát biểu tâm huyết và nhìn thẳng vào tình hình đất nước của Bộ trưởng

Trong phiên thảo luận các văn kiện Đại hội Đảng XII, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch – Đầu tư Bùi Quang Vinh cho rằng việc đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ, đổi mới về kinh tế là một