Tag Archives: Bài học về quản trị danh tiếng từ Volkswagen và Tân Hiệp Phát

Bài học về quản trị danh tiếng từ Volkswagen và Tân Hiệp Phát

Xét riêng trường hợp VW và Tân Hiệp Phát, chuyên gia của Media Tenor nhìn thấy sự tương đồng trong “vận xui” của hai công ty mà thực chất là “khủng hoảng truyền thông” bắt nguồn từ sơ suất quản