Tag Archives: bách hoá xanh

Thế giới di động và những canh bạc mang tên “Xanh”

BizLIVE – Điện máy xanh và Bách hóa xanh – những mảng kinh doanh sẽ quyết định sự sống còn của Thế giới di động trong tương lai nhưng cũng mang đến cho doanh nghiệp những thách thức, rủi ro