Tag Archives: arap

Giá dầu – Cuộc chiến – Saudi – Nga – Mỹ: Thời đại có tính lịch sử

BSG tổng hợp phân tích toàn cảnh dầu mỏ toàn cầu. Bài viết thứ hai này của ngành dầu mỏ có một vai trò như là lịch sử. Giờ đây trong tất cả những bài toán đều khó cho tất cả