Tag Archives: Apple rời bỏ Trung Quốc

Doanh số bán hàng thất vọng, Apple rời bỏ Trung Quốc

Khi doanh số của Apple tại Trung Quốc bắt đầu hạ nhiệt và hệ quả là công ty này có doanh số bán hàng thấp nhất trong 13 năm siêu tăng trưởng qua, các giám đốc của Apple đang chuyển