Tag Archives: Áp lực lạm phát tăng cao

Áp lực lạm phát tăng cao, lãi suất có khả năng sẽ tăng trong quý 3/2016

Ngân hàng HSBC dự đoán rằng các hoạt động kinh tế phục hồi đang tác động dần dần tạo áp lực lạm phát tăng cao hơn. Với tình hình đó, lạm phát nhiều khả năng sẽ tăng nhanh lên mức