Tag Archives: áp lực giảm không lớn

Thị trường 15/10: Áp lực giảm không lớn

Chúng ta thấy KL ngang bằng với hôm qua và duỳ trì trên 100 triệu, trước đó thị trường duy trì 130-150 triệu/phiên. Nếu không có thông tin gì xấu thị trường có thể cân bằng trở lại trong 1-2