Tag Archives: Áp lực giảm hệ số NIM sẽ tăng lên trong năm 2017?

Áp lực giảm hệ số NIM sẽ tăng lên trong năm 2017?

Một bài viết về tiền tệ đạng để đọc>>>>> Thanh Thủy (NDH) Yêu cầu về tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn tiếp tục giảm về mức 50%; áp lực lạm phát tăng và khả năng