Tag Archives: ảnh hướng tỷ giá lên các ngành

Thị trường phiên 13/8 Sẽ có tin tốt cuối giờ – tin xấu đã phản ánh nhiều vào giá – Tốt xấu của chính sách này

NĐNN mua ròng đạt hơn 4,7 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị mua ròng là hơn 110,5 tỷ đồng. Như vậy khối ngoại vẫn không ngại ngùng tỷ giá. Việc mua ròng khá quan trọng trong bối cảnh hiện