Tag Archives: Ấn tượng CTD với 7.700 tỷ HĐ đã ký ngay đầu năm

Ấn tượng CTD với 7.700 tỷ HĐ đã ký ngay đầu năm

Coteccons (CTD) ký hai hợp đồng mới trị giá 3.500 tỷ đồng Ông Murat Utemisov, CEO Kusto Home và ông Nguyễn Bá Dương, Tổng giám đốc Coteccons ký hợp đồng (ĐTCK) Công ty cổ phần Coteccons (CTD) vừa ký hai