Tag Archives: ai thiệt từ cơ chế tỷ giá trung tâm?

Ai lợi, ai thiệt từ cơ chế tỷ giá trung tâm?

Nếu tỷ giá điều hành linh hoạt hơn thì các mặt hàng xuất khẩu sẽ không bị mất tính cạnh tranh nhiều so với cách điều hành trước đây. Tuy nhiên, cơ chế này lại tạo ra thách thức cho