Tag Archives: Ai sẽ được lợi khi được giao dịch T0 – NĐT tận dụng cái gì

Ai sẽ được lợi khi được giao dịch T0 – NĐT tận dụng cái gì

Từ ngày 1/7/2016 NĐT được bán đi chứng khoán đã mua trước đó mà không cần đến chờ hàng về. BSG sẽ tổng hớp các ý kiến đến NĐT về điểm này, qua đó hình thành chiến lược tổng thể