Tag Archives: Ải giá dầu đã qua – Chỉ còn FED – NĐTNN đã giảm bán ròng: Thị trường sẽ hồi phục

Ải giá dầu đã qua – Chỉ còn FED – NĐTNN đã giảm bán ròng: Thị trường sẽ hồi phục

OPEC cắt giảm sản lượng Không ngoài dự đoán cuối cùng thì các nước đạt đồng thuận về hạn chế sản lượng duy trì giá dầu cao hơn hiện nay trong bối cảnh trước đó có nhiều bất đồng. Giá