Tag Archives: AGF

Thuỷ sản đang gặp khó khăn

Xuất khẩu thủy sản đồng loạt giảm, tồn kho ở các doanh nghiệp tăng mạnh BizLIVE – Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2015 của 12 công ty thủy sản còn thấp hơn cả lợi nhuận 9 tháng