Tag Archives: AEC thống nhất trong đa dạng

Toàn Cảnh Cộng đồng ASEAN: Để hiểu rõ toàn bộ – Thông tin kinh tế AEC – Doanh nghiệp VN làm gì

Quá trình hình thành: Tháng 12/1997, nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập ASEAN và sau khi Hiệp hội đã bao gồm cả 10 quốc gia Đông Nam Á, Lãnh đạo các nước ASEAN đã thông qua văn