Tag Archives: acbs

Kết quả kinh doanh quý 3 ngày 21/10

PGS (hợp nhất): Lãi 9 tháng giảm 19%, hoàn thành 85% kế hoạch cả năm 9 tháng đầu năm 2015, doanh thu thuần của công ty đạt hơn 4.460,9 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau