Tag Archives: ả rập

Trước giờ giao dịch 31/8: bán bớt và phòng thủ

  BSG: bán và phòng thủ để mua lại giá thấp hơn sau đó khi thị trường mạnh mẽ trong phiên. Saudi Arabia: Không đồng ý họp nâng giá dầu. Các tiểu bang Qatar và Các Tiểu Vương quốc Ả