Tag Archives: 9000 giáo sư

Giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ Ngước nhìn nông dân chân đất thế nào: (Bài 1)

Giáo sứ, tiến sĩ, thạc sĩ…   Những phát minh sáng chế của chân đất Việ Nam “Kỹ sư chân đất” chế máy trồng mì siêu tốc Trong 1 giờ, chiếc máy có thể trồng 5 ha, bằng hơn 20