Tag Archives: 9 câu nói lỗi lạc từ “cánh tay phải” của Warren Buffett

9 câu nói lỗi lạc từ “cánh tay phải” của Warren Buffett

Giống như Buffett, Munger có cái đầu thông thái và những quan điểm rất nhạy bén về đầu tư. Tờ Business Insider đã liệt kê những câu nói sắc bén nhất của Munger về đầu tư, kinh doanh và cả