Tag Archives: 85 nước người Việt Nam có Giấy phép lái xe quốc tế được sử dụng

Danh sách 85 nước người Việt Nam có Giấy phép lái xe quốc tế được sử dụng

Mẫu GPLX quốc tế sẽ có dạng như cuốn hộ chiếu, dịch ra nhiều thứ tiếng. Ảnh minh hoạ Khi đã có Giấy phép lái xe quốc tế (International Driving Permit – IDP), người Việt Nam sẽ có thể lái