Tag Archives: 8%

Năm 2015: Giá trị giao dịch đạt 617 nghìn tỷ đồng, vốn hóa thị trường tăng 15,8%

Trong khi vốn hóa thị trường đạt tới hơn 1.298,53 nghìn tỷ đồng, tăng 15,8% so với thời điểm cuối năm 2014, thì tổng giá trị giao dịch trên HOSE và HNX lại giảm tương ứng 15,8% và chỉ đạt