Tag Archives: 8 thiên đường trốn thuế của giới siêu giàu

8 thiên đường trốn thuế của giới siêu giàu

Có khoảng 80 quốc gia trên thế giới được coi là thiên đường thuế – nơi có những quy định pháp luật tạo điều kiện cho giới siêu giàu trốn thuế hoặc phải trả thuế rất thấp. Có khá nhiều