Tag Archives: 8 lý do TT sẽ mạnh dần lên

Tuần mới 14-18: Hình thành xong quá trình giảm giá – 8 lý do TT sẽ mạnh dần lên

Điều chỉnh trước năm mới giúp củng cố sóng tăng đầu năm – Chúng ta thấy 2014 VNI có bước tăng khá mạnh 100 điểm vào quý 1 – Thị trường đã giám khá mạnh cuối năm 2014, lúc đó