Tag Archives: 7 dấu hiệu đầu tư sai lầm

7 điểm đặc trưng của những nhà đầu tư thất bại

Các số liệu cho thấy nhà đầu tư thường xuyên lặp lại những sai lầm cơ bản, ví dụ như mua vào ngay sau khi giá tài sản tăng vọt, và bán ra trong lúc giá đang đi xuống. Dưới