Tag Archives: 7 Dấu ấn tiếp theo của HBC: Làm nên chuyện 2017 (phần 7)

7 Dấu ấn tiếp theo của HBC: Làm nên chuyện 2017 (phần 6) Lợi nhuận 4 quý 2017 – Định giá

BSG chọn HBC là cổ phiếu hiện tượng 2017, hiện giá CP này đã tăng khoản 60%. Tuy nhiên vẫn cón nhiều yếu tố đột biến và HBC sẽ có tiếp tục thể hiện sự tăng trưởng có một không