Tag Archives: 7 Dấu ấn tiếp theo của HBC: Làm nên chuyện 2017 (phần 5) Thương hiệu Bảo chứng cho người mua nhà

7 Dấu ấn tiếp theo của HBC: Làm nên chuyện 2017 (phần 5) Thương hiệu Bảo chứng cho người mua nhà

BSG: Ngày nay, những người mua nhà, luôn quan tâm đến chất lượng công trình, bởi trong quá khứ có rất nhiều rắc rối về chất lượng. Thói quen của khách hàng đã hình thành nên một câu cửa miệng “Ai