Tag Archives: 6 Lý do thì trường tích lũy đáy và chuẩn bị sóng tăng: Những CP vượt trội 2016

6 Lý do thì trường tích lũy đáy và chuẩn bị sóng tăng: Những CP vượt trội 2016

Tài chính thế giới đã trả giá cho FED tăng LS Các đồng tiền khác ngoài USD đã giảm giá mạnh do kỳ vọng FED tăng LS, Chúng ta sẽ biết kết quả vào thứ 6 ngày 16/12 cũng là