Tag Archives: 6 điều những nhà khởi nghiệp vĩ đại biết nhưng người khác thì không

6 điều những nhà khởi nghiệp vĩ đại biết nhưng người khác thì không

Những nhà khởi nghiệp vĩ đại hiểu rõ 6 điều này và áp dụng thành công trong mô hình kinh doanh của mình. Jack Dorsey, nhà sáng lập của Twitter và Square 1. Yếu tố con người rất quan trọng