Tag Archives: 6 công ty phát hành

NĐT không nên phản ứng quá với điều tra 6 công ty phát hành.

Thị trường xuất hiện thông tin cơ quan điều tra đang theo dõi 6 trường hợp doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm về phát hành riêng lẻ, phát hành khống. BSG đánh giá 6 công ty này thuộc nhóm