Tag Archives: 500 ha đất là đích đến tiếp theo của bầu Hiển

Doanh nghiệp nắm 30% YAMAHA VN và 43,500 ha đất là đích đến tiếp theo của bầu Hiển

Theo phương án cổ phần hóa của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam – VinaFor (VinaForVN) mới được Sở GDCK Hà Nội (HNX) công bố, đơn vị sẽ trở thành cổ đông chiến lược mua 140 triệu cp, tương