Tag Archives: 50 ông lớn công nghệ Mỹ giấu 1.400 tỷ USD ở nước ngoài

50 ông lớn công nghệ Mỹ giấu 1.400 tỷ USD ở nước ngoài

Hồ sơ Panama đề cập ít đến phần liên quan của Mỹ, song một phần bức màn bí mật che giấu hành vi trốn thuế của các tập đoàn Mỹ đã được vén lên trong báo cáo mới đây của