Tag Archives: 4 lần không thoát ngưỡng 580 của VnIndex

4 lần không thoát ngưỡng 580 của VnIndex

Không thoát ngưỡng 580 điểm dù đã 4 lần nỗ lực, VnIndex có vẻ như đang thử thách tâm lý nhà đầu tư. Các cảnh báo kỹ thuật đều cho rằng chứng khoán có thể tăng tiếp nhưng việc mua