Tag Archives: 36 tỷ USD trong năm 2015

Standard Chartered lỗ ròng tới 2,36 tỷ USD trong năm 2015

Trong năm 2015, lợi nhuận trước thuế của Standard Chartered đã giảm 84% xuống 834 triệu USD, thấp hơn nhiều so với mức ước tính 1,37 tỷ USD của 20 nhà phân tích mà Bloomberg khảo sát ý kiến. Standard