Tag Archives: 340.000 có bằng cấp cao đẳng chuyên nghiệp và đại học thất nghiệp

340.000 có bằng cấp cao đẳng chuyên nghiệp và đại học thất nghiệp

Bản tin thị trường lao động Việt Nam Quý 3/2015 diễn ra chiều 24/12 của Viện Khoa học lao động, riêng Quý 3/2015, cả nước có 1.128,7 nghìn người thất nghiệp trong độ tuổi lao động. Trong đó, số liệu