Tag Archives: 32 tỷ USD Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc năm 2015

32 tỷ USD Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc năm 2015

Do nền sản xuất trong nước vẫn phụ thuộc quá lớn vào nguyên liệu từ Trung Quốc, nên trong năm 2015, ước tính nhập siêu của Việt Nam với thị trường này lên tới 32,3 tỷ USD, tăng 12,5% so